Pemzli.hu -Válogatott festőművészek oldala- - Fórum: 0-1

Bejelentkezés

Felhasználónév:  Jelszó:    Regisztráció |  Elfelejtett jelszó

Hozzászólások

 Téma nyomtatása
0-1
nordwick
#1 Hozzászólás nyomtatása
2013-05-29 19:56
Avatar

Őstag


Hozzászólások: 1713
Regisztrált: 15.11.11

Részlet Surányi László: "Szümpozión a nulláról" írásából

(A teljes írás itt: http://home.fazek.../NULLA.pdf

"1. A nulla az önálló matematika szubcentruma. - Az aritmológus vitaindítója

A matematikus gondolkodásmódjának két legfontosabb jellemzője a nulla-centrikusság és az, hogy a kisebb-nagyobb ellentétpárt nem határolja el az egy-sok ellentétpártól, s ezzel indirekt módon azonosítja a kettőt, a "kisebbet" az "egy", a "nagyobbat" a "sok" irányával.
Úgy természetes, ha az egynél kezdjük a számolást. A nulláról, a semmiről, a nemlét e különös képéről nem tudjuk, hogy mi, amíg el nem hisszük, hogy amit használni tudunk, arról már tudjuk is, hogy micsoda. A gyerek tudja, hogy ha három tehénből elveszünk kettőt, akkor egy tehén marad, de ha három tehénből három tehenet veszünk el, akkor szerinte nem nulla tehén marad, hanem a zöld rét és a napsugár.
Eredendő tapasztalatunk a létről van, és nem a nemlétről.
A modern ember (de öntudatlanul már a görög és a középkori is) a számolást mégis a nullánál kezdi. A kezdőpontot a nullába helyezi: gondoljunk például a 0-kilométerkőre vagy arra, hogy a Descartes-féle koordinátarendszer origója, kezdőpontja - a res extensa-nak a res cogitanstól duálisan elválasztott külön világára irányuló megismerő forma külön centruma - a (0, 0) pontban van. A nulla-origóra épül a "nagy robbanás" asztrofizikai hipotézise, amely az egész fizikai világegyetemet, és a halmazelmélet üreshalmaz-axiómája, amely az egész matematikai univerzumot a nullából akarja felépíteni. A nulla-gondolat tehát érintkezik a semmiből való teremtés dogmájával is. A 0 számjegyalakja pedig a tojásra utal, amely Johann Jakob Bachofen szerint anyaöl- és földszimbólum. Azt is mondhatjuk, hogy a 0 számjegy egy középpont nélküli (üres) kör (vagy ellipszis). Mindenesetre olyasvalamit szimbolizál, ami a láthatatlan, teremtő férfi-princípium nélkül, attól elválasztva csak a pusztulás és keletkezés megváltástalan körforgását zárja magába. Az orfikus tojás a születés és meghalás egyensúlyát fejezi ki: egyik fele világosra, másik fele sötétre van festve. Vajon benne van-e ez a kétpólusosság a matematika nullájában?
...
A látszat szerint a nulla a pozitív és negatív pólus egyensúlyát fejezi ki: 0=1+(-1); sőt, a nulla mintha a cusanusi coincidentia oppositorum-ot (az ellentétek egybeesését) is kifejezné: 0=-0.
Valójában azonban a negatív számok nem ellentétei a pozitív számoknak, csak fordítottjai, tükörképei.
A görögöknek nem voltak negatív számaik. Másrészt az egyet nem számnak tekintették, hanem a transzcendens Egy szimbólumának, a számok kezdetének, elvének. Természetesen minden szimbólum egyben önálló erőforrás is. Amikor az aritmetikai - és az aritmológiai - 1 létrehozza a számokat, ez vissza is hat rá: az 1 már a görögöknél elkezd hasonulni a többi számhoz (lásd Zalai Béla rendszerelemzéseit és Szabó Lajos matematikaelemzéseit). A nulla, a -1 és a negatív számok csak ezután alakulhattak ki. Egyszerűen az a nihilista igény hozta őket létre, hogy a kivonás korlátlanul elvégezhető legyen, hogy a számolásnak ne legyen kezdete, olyan kiindulópontja, ahol a kivonás: az absztrakció, a csökkenés, a hátrálási kényszer megszűnik.
Absztrakció, csökkenés, hiány, kiüresedés, hátrálási kényszer, kivonás: mindez az egészből kiszakadónak, a lezárulónak, a démonnak a mozgása. Ezzel szemben a konkréció, a növekedés, a bőség, a kielégülés-kiegészülés, az előrelépés, a (hozzá)adás az egészséges szellem mozgása. Nem mindegy, hogy egy konkrét gondolat megszületésekor melyik szab határt a másiknak. Amíg az 1 még szimbolikusan őrzött valamit transzcendens hátteréből (ha dinamikus transzcendáló erejéből már nem is), addig határt tudott szabni a kivonásnak. A kivonás akkor válik az összeadással egyenrangú műveletté, amikor az aritmetikai egy megszűnt a transzcendens Egy, a kezdet szimbóluma lenni, s mint az Egy hatóköréből kivont szerszám, attól függetlenül, önállóan kezd funkcionálni. Amint a matematikai (eszközösítő) műveletek túlsúlyba kerülnek a transzcendáló erőkkel szemben, a relatíve transzcendáló mozzanatok, műveletek (az 1, a hozzáadás, a növekedés) és a démonikus mozzanatok, műveletek (a 0, a kivonás, a csökkenés) poláris szembefeszülése egyenértékűséggé értelmeződik át. Ahogyan a kivonás és az összeadás értékkülönbsége háttérbe szorul a matematikusok tudatában, úgy szűnik meg az egy kiindulópontként, kezdőszámként funkcionálni. A "tiszta matematikában" a nulla sokkal természetesebb, mert közömbösebb kezdőszám.
..."


"2. A nulla a matematikai szemlélet ősképe. - Az aritmetikus válasza

Gondolatmenetedből számomra két pont különösen fontos. Az első az, hogy a nulla összefügg az izolációval, a halállal, a kiszakadással, a nemtudással. Ezt elfogadom létező összefüggésnek. A kérdésem csak az: vajon ezzel van-e telítve is? Kimerül-e ezekben a nulla tartalma? Hiszen - és ez a második pont - a nullát te sem a "semmi" egzisztencialista, nihilista nyelvén, és nem is a negatív teológia nyelvén elemezted, hanem a platoni-plótinoszi-cusanusi Egyen mérted. Számomra már az is a nulla értékét fejezi ki, hogy Egy-derivátumként értékeled! De továbbmenve azt kérdezem - mert ebben az irányban mintha nem igazán kérdeznél, hanem csak úgy, mint akinek eleve elhatározott válasza van arra, amit kérdez -: nem lehet-e, hogy a nulla kétpólusú? Nem lehet-e, hogy az izoláció és a kiszakadás, amelyről te beszélsz, csak az egyik pólus, és van a nullának egy ezzel ellentétes pólusa is? Nem lehetséges-e, hogy a szám-egy az Egynek még mítoszburokkal körülvett képe a matematikában, és vele szemben a nulla a logizált, logosszal átitatott (dinamizált) Egy, a valódi matematikai Egy-kép? Nem lehetséges-e, hogy a nulla a szám-egytől nem a széttartás és eltűnés (nemlét) világa felé mutat, hanem az erősebb Egy-tudatosság, az Egy megkülönböztető és osztó ereje, azaz a logosz irányába? Nem lehetséges-e, hogy a szám-egyen még magától értetődően rajta van egy mítoszburok, amin át kell törni, hogy valódi jelentéséhez, végső tartalmához, a platoni, dialektikusan kutatható Egyhez jussunk? ...
Ami a mítosz, a megbontatlan szimbólumvilág perspektívájából nézve "semmi" vagy démoni erő, az a mítosz burkát feltörő szellem energiájával megragadva lehet a Egy megkülönböztető és osztó ereje, a logosz. ...
A nulla-gondolat a művészetben forma-aszkézist, a matematikában éppen ellenkezőleg formagazdagodást jelentett. Mert ahol a művész képzelete a látható, az egyedi kép konkrétságát hiányolja, mintegy képszomjban szenved, a matematikus képzelete ott mozog a leggyorsabban, a legotthonosabban. Az 1-0 polaritás az empíria és az elmélet, a képi és a metaforikus gondolat, a művészet és a matézis polaritásának, végső soron a szimbólum és a logosz polaritásának és e polaritás problémáinak a matematikai leképezése. A nulla-gondolat a művészetben "természetellenes" - ezért is volt forradalmi mozdulat hozzányúlni. Ez a mozdulat kifejezte és erősítette a festők öntudatát; fókuszba gyűjtötte a robbanásszerűen felszabaduló óriási energiákat. (Malevics mellett Kandinskyra és Vajda Lajosra is gondolhatunk.) A matematikában ugyanez a mozdulat "természetes", ezért folyamatosan, fokozatosan hagyománnyá nőtte ki magát, és öntudatot fokozó ereje, sőt forradalmisága is csak ezen keresztül, évszázadok során derült ki, annak függvényében, ahogyan a mindenkori élmatematika egyre újabb perspektívákat nyitott, ahogy egyre mélyebbre hatolt a nulla-gondolatba.
Az elmúlt évezred szinte minden avantgarde matematikai lépése döntően kapcsolódik a nullához. Csak hármat emelek ki: az ismeretlen jelének, az origó-pontnak és a változónak a bevezetését a matematikában..."
 
http://www.csanalosi.net/index.htm
szigetimarta
#2 Hozzászólás nyomtatása
2013-05-29 20:16
Avatar

Rangidős tag


Hozzászólások: 399
Regisztrált: 11.01.13

Smile
 
Ugrás a fórumra:

Share

Copyright ©2011
Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője Kagyerják Attila Tamás
Elérhetőség:kapcsolat@pemzli.hu

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.21 másodperc | 9,156,478 egyedi látogató | jQ Blog